با عرض پوزش سایت در دسترس نمی باشد

مخاطبین فرهیخته و ارجمند: سایت تحلیلی خبری هنجس در سال۹۴ همزمان با آغاز تبلیغات مجلس شورای اسلامی آغاز به کار نمود و تا هم اکنون توانسته با توجه به سختی های راه همراه شما باشد به استحضار می رساند در ابتدا با تحقیقی جامع با انتخاب نام هنجس در سایت ثبت سایت ها و روزنامه ها وزارت ارشاد اقدام به نام نویسی نمودیم و به دلایل نامعلومی ربات سایت از تکراری بودن نام آن به ما هشداری نداد تا اینکه به تازگی با خبرشدیم این نام توسط یکی از همشهریان اخذ گردیده و مجوز آن نیز به صورت رسمی برای این عزیز صادر گردیده است لذا با توجه به این اتفاق و پیگیریهای تحریریه با صاحب مجوز و همچنین نداشتن خط فکری همسو با ایشان ادب و اخلاق حکم می کند از ادامه ی فعالیت با نام هنجس معذور گردیم . و همچنین اقامت و اشتغال مدیر مسئول و سردبیر خارج از استان لرستان نیز دلیل دیگری ست که تداخلات زیادی در درج و اطلاع رسانی را سبب شد.لذا ما برعهد خود که با مردم بودن است همچنان پایبندیم .